วิศวกรขาย (Sales Engineer)

  หน้าที่ และความรับผิดชอบ
  1. วางแผนงานขาย ติดต่อประสานงาน นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับลูกค้า
  2. วางแผนการติดตามงานขายกับลูกค้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท
  3. สรรหาลูกค้ารายใหม่และติดตาม รักษาฐานลูกค้าเก่า
  4. รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ
  5. จัดทำรายงานขายประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ให้กับผู้บังคับบัญชา
  6. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ อธิบายการใช้งาน สรรหาโซลูชั่นใหม่ๆ ให้กับลูกค้า
  7. วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆ จากลูกค้า ผู้ใต้บังคับบัญชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  8. ติดตาม ดูแล ประสาน บริการกับลูกค้าหลังการขาย
  9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี
  4. สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้
  5. มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และรักการเรียนรู้
  6. มีรถยนต์ส่วนตัว

อ่านเพิ่มเติม
Astute Solution Co.,Ltd.
75/11-13 Soi Ramkhamhaeng 21 [Nawasri], Huamak,Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Rayong Branch
267/318 Sukhumvit Rd., Maptaphut Mueangrayong, Rayong 21150

Contact

Tel : +66-2318-3458 [Auto] , +66-3860-9023-5
Fax : +66-2318-3459
Email : sales@astute-soln.com

SUBSCIBE NEWSLETTER
TODAY THIS MONTH TOTAL
143 6120 287894

Engine by CW
Copyright : 2018 astute-soln.com

Scroll To Top